2019. "Frivillige bygger bro". Torsdag 21. februar og 19. marts. kl. 12.30-15.00

”Frivillige bygger bro”. 
Dette er arrangementer for alle interesserede, som ikke er medlemmer på Koloritten. 

Der er foreløbig planlagt 2 ”Frivillige bygger bro” arrangementer: 
Torsdag 21. februar kl. 12.30-15.00 
Tirsdag 19. marts kl. 12.30-15.00 

Indholdet vil være: 
- Generel information om Koloritten krydret med indlæg og gode historier
- Rundvisning i huset. 
- Gratis kaffe/brød i Kolorittens Cafe med muligheder for yderligere oplysninger og for at stille spørgsmål.  

Er du medlem på Koloritten kan du også deltage, hvis du har en ven, veninde, ægtefælle, nabo eller bekendt, som ikke er medlem og og som gerne vil vide mere om Koloritten.
Vi vil derfor hermed opfordre dig til at være den gode ven, som 'bygger broen' ind til Koloritten.
Du og din gæst kan følges ad til arrangementet og sammen høre mere om Kolorittens tilbud. 

Hør mere om "Frivillige bygger bro" i forbindelse med Nytårskuren eller ved at læse den kommende pjece.

Det er bevist, at hver gang vi bliver mere aktive – socialt, mentalt eller fysisk – så har det en stor sygdomsforebyggende effekt.
Det vil vi sammen med jer gerne arbejde mere med i 2019. 

 Vi ser frem til, at rigtig mange bakker op om initiativerne, så vi kan udbygge det dejlige hus vi har, til gavn for alle nuværende og kommende medlemmer.

Der vil være tilmelding til arrangementerne - enten online via hjemmesiden eller ved Informationen. 
Tilmelding er dog endnu ikke muligt - følger snarest.  

Med venlig hilsen
Centerrådets ”Frivillige bygger bro” udvalg.

 

2019. "Frivillige bygger bro". Torsdag 21. februar og 19. marts.  kl. 12.30-15.00
Tilbage