Afviklet. 2019. Hjerteredder kursus på Koloritten. Fredag 1. marts kl. 10

HJERTEREDDER KURSUS er blevet afviklet på Koloritten fredag 1. marts. 

Arrangements udvalget havde lavet aftale med Hjerteforeningen, hvor Kirstine kom og gennemgik vigtige ting emner vedrørende genoplivning.

Der var 15 deltagere på holdet og de fik alle gode informationer 'med sig' som f.eks. 

Hvordan du:
· Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykkessituation med hjertestop
· Undersøger en bevidstløs person
· Ringer 1-1-2
· Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt 30 tryk og 2 pust
· Bruger en hjertestarter (AED)

Kurset var gratis og foregik i ’Træning 2’

Det overvejes om tilbudet skal gentages senere, så flere kan få glæde af dette. 

 

Med venlig hilsen
Arrangementsudvalget

Se tidligere opslag: 

Afviklet. 2019. Hjerteredder kursus på Koloritten. Fredag 1. marts kl. 10
Tilbage