Afviklet. 2019 Nytårskur. Torsdag 31. januar kl. 14.00

Centerrådet indbød torsdag 31. januar til NYTÅRSKUR. 

For første gang blev der afholdt Nytårskur på Koloritten, hvor anledning var Centerrådets ønske om, at takke medlemmer og frivillige for den store indsats de gør, for at gøre Koloritten til et spændende sted at komme.
Nytårskuren var samtidig ’startskuddet’ til et nyt år.

Kolorittens brugere bakkede godt om tilbudet og der var ca. 120 mennesker i Cafeen. 

Allis Lunde, som er leder for Træning og Aktivitet i Område Øst bød alle velkomme og takkede for indsatsen i det forgangne år - både til alle frivillige samt alle brugere, som er gode til at bakke op om vore mange initiativer.
Og hun kom blandt andet ind på det arbejde, der de seneste år er gjort for, at tage godt imod nye medlemmer både ved at være imødekommende og ved at vise tilrette, hvilket gør det lettere for nye at falde til og blive en del af dette fantastiske hus. 

Herefter havde Gotfred Larsen, som er tidligere præst ved Fredens kirke og nyvalgt formand for Ældresagen et indlæg, som tog udgangspunkt i "venskab". Om hvilket privilegium det er at have venner. Noget som man ikke kan tage for givet. Noget man skal arbejde med for at fastholde. 
Han kom blandt andet med ordene fra vielses ritualet, som også er ord, som kendetegner et godt venskab: "Når man er to, er glæden dobbelt stor og sorgen halv så svær at bære"

Han tog udgangspunkt i mennesker - lige fra det lille barn - til senere i barndommen - til teenageren - den voksne - den ældre.
I alle aldre har vi vores udfordringer og i alle aldre er venskab vigtigt.
Særlig kendetegnede for ældre er udfordringen at miste.
Han trak aktivitetshuse og aktivitetscentre ind i sammenhængen - da der netop her er muligheder for at skabe gode kontakter og måske venskaber med andre. 

Aktivitetskoordinator Linda Nielsen gennemgik de kommende arrangementer, som man kan læse mere om på opslag i huset, på infoskærm og på hjemmesiden. 
Herefter blev der introduceret til det nye tiltag: ’Frivillige bygger bro’, som er orienteringsmøder for alle over 60 år og førtidspensionister i Herning, som ikke allerede er medlem på Koloritten.
Der er lavet et invitations 'brev' til de foreløbig 2 møder, hvor der vil være orientering, rundvisning og gratis kaffe/brød. 

Selv om der allerede er rigtig mange mennesker, der benytter kommunens aktivitetscentre og -huse, så er det sandsynligt, at der alligevel er mange rundt i Herning, som kunne have glæde af at komme hjemmefra. 
Konceptet med "Frivillige bygger bro" er at få invitationerne ud blandt borgere i Herning. F.eks. ved uddeling i forskellige foreninger, klubber, butikker, i postkasser mm. Men i lige så høj grad ved at Kolorittens brugere tager invitationerne med sig ud blandt de mennesker, som de er i kontakt med. 
Men andre ord - at Kolorittens brugere og frivillige er med til at bygge broen imellem nye brugere og Koloritten. Og Kolorittens medlemmer er også velkomne til 'Frivillig bygger bro' møderne - når de følges med en bekendt, som de har inviteret med hertil.
Og på den måde bliver Kolorittens brugere - Ambassadører for Koloritten

Undervejs blev der sunget 3 sange med Arne ved klaveret. 

Ved 15-tiden blev der budt på Vermouth med bobler og dertil dejlig chokolade brownies. 

Stemningen var rigtig god og der blev hygget rundt ved bordene. 

Centerråd, Arrangementsudvalg og praktiske hjælpere gjorde en stor indsats for at et vellykket arrangement. 

         

 

 

Afviklet. 2019 Nytårskur. Torsdag 31. januar kl. 14.00
Tilbage