Afviklet 2019. Vaccination på Koloritten. Torsdag 7. november

Influenzavaccination på Koloritten blev afviklet med 110 personer, som mødte op her tirsdag 7. november

Tilbage