Aktiviteter og træning

Forskellige vilkår for aktivitet og træning på Koloritten: 

Serviceloven § 79 (forebyggende)
Aktiviteter, som primært varetages af frivillige igangsættere og hvortil der er ny tilmelding hvert år med tilmeldingsstart i august.
Tilmelding er med udgangspunkt i "først til mølle" princippet.

Der kan tilmeldes i løbet af sæsonen, så længe der er plads på holdene.
Der kan herefter tilmeldes  på venteliste, hvilket følges op med evt. udvidelse af holdene eller opstart af nye tilsvarende hold. 

Serviceloven § 86 (vedligeholdende/genoptræning)
Aktiviteter og træning efter aftale. 
Varetages af: 
- fysioterapeuter eller ergoterapeut
- assistenter
- frivillige i tæt samarbejde med ansatte

 

Sundhedsloven § 140 (genoptræning efter sygehusindlæggelse)
Træning i eget hjem eller på Koloritten efter aftale med fysioterapeut eller ergoterapeut.