Centerråd

Centerrådet 2018- 2019

På Koloritten er der nedsat et Centerråd, som består af 7 brugervalgte medlemmer, aktivitetskoordinator samt teamleder.  

Valg:
Der er valg hvert år i 1. kvartal. I lige år vælges der 4 personer, i ulige år 3 personer.
Valget foregår blandt Kolorittens medlemmer. 
Man vælges i 2 år for perioden 1. april til 31. marts.
Efter valget konstituerer Centerrådet sig.

I perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 sidder flg. personer i Centerrådet:
Formand: Birgit Stampe
Næstformand: Lisbeth Kirkegaard
Referent: Ulla Bang
Kasserer: Martinus Nielsen
Medlemmer: Preben Troelsen, Grete Boni Zacho, Susanne Just.
Koordinator: Linda Nielsen
Teamleder: Allis Lunde

Centerrådets opgave er at sikre, at Koloritten er stedet, hvor Aktivitet, Fællesskab og Trivsel er i fokus via varierede aktivitetstilbud og gode rammer for frivillige og brugere.

Centerrådet arbejder ud fra flg. værdier.

  • Ansvar: Samarbejde på tværs, udvise ansvarlighed og rummelighed
  • Motivation: Lyst til at deltage aktivt i Kolorittens dagligdag og yde sit bedste med 
    udgangspunkt i egne resourcer
  • Respekt: Respektere hinanden og rumme hinandens forskelligheder
  • Udvikling: Vilje, plads og støtte til udvikling
  • Dialog: Dialogen skal være åben og ligeværdig

 

Centerrådet er altid interesseret i de forslag, idéer og ønsker brugere og frivillige har.

Forslag kan afleveres til Centerrådsmedlemmerne eller ved Informationen.

Punkter/emner, der ønskes behandlet, skal afleveres senest 14 dage før et møde.

Dagsorden ophænges på opslagstavlen ved Informationen 1 uge før mødet.

Referat ophænges samme sted. Tidligere referater kan lånes ved Informationen.

I Koloritavisen kan man læse et resumé af de sidst afholdte Centerrådsmøder.

Vedtægter for Centerrådet på Koloritten

Centerrådsmøderne afholdes første tirsdag i måneden kl. 9.00-11.30
(minus juli og august måned)