Koloritten

Beliggende i Herning på Markedspladsen 2. 

Koloritten råder over 15 aktivitets- og træningslokaler af forskellig størrelse med forskellige muligheder. 
Salen har plads til 150 personer og Cafeen til 200 gæster.

  

Medlemmer og frivillige

Koloritten er et Aktivitetscenter i Herning kommune for førtidspensionister samt alle over 60 år bosiddende i Herning Kommune. Koloritten er drevet af frivillige i et samarbejde med personale, og du har som medlem af huset, indflydelse på hvilke aktivitetsudbud vi har. Blandt Kolorittens medlemmer, vælges Centerrådet, hvis opgave er, at sikre Koloritten er stedet hvor aktivitet, fællesskab og trivsel er i fokus via varierende aktivitetstilbud, og at skabe gode rammer for frivillige i samarbejde med personale. 

På Koloritten er der mange aktivitets-, motions- og træningstilbud samt vores dejlige Café. Caféen er et af mange aktivitetstilbud og Caféen drives derfor også af frivillige i samarbejde med vores ansatte café koordinator. 

Aktiviteterne foregår hovedsageligt i Kolorittens åbningstid, enkelte aktiviteter og arrangementer om aftenen og i weekenden.

 

Koloritten ansatte: 

På Aktivitetscenter Koloritten er der ansat:

Aktivitetsmedarbejdere, cafekoordinator, rengøringsmedarbejder, pedel, aktivitetskoordinator og leder af Træning og Aktivitet område Øst (i daglig tale TAK øst).

Desuden fysioterapeuter og ergoterapeuter, som dels har træning på Koloritten og dels i borgernes eget hjem samt arbejdsmiljøopgaver. 

Herning Kommunes forebyggende hjemmebesøgskonsulenter har også udgangspunkt fra Koloritten.

 

Kolorittens nærmeste naboer: 

Mod Øst:
Hjemmesygeplejen, hjemmehjælpere, distriktsledere, kontormedarbejdere m.fl. har til huse i Kolorittens forlængelse i stueetagen ud mod Møllegade. 

Mod vest: 
Overfor Kolorittens indgang - på den anden side af "buen" i stue-etagen har hjælpemiddelterapeuterne kontorer.

På 1-3. sal:  Børne og familierådgivningen.