Koloritten

Beliggende i Herning på Markedspladsen 2.

 

 

Koloritten råder over 15 aktivitets- og træningslokaler af forskellig størrelse med forskellige muligheder. 
Salen har plads til 150 personer og Cafeen til 200 gæster.

  

Medlemmer og frivillige

Koloritten er et Aktivitetscenter i Herning kommune for førtidspensionister samt alle over 60 år bosiddende i Herning Kommune. 

På Koloritten er der mange aktivitets-, motions- og træningstilbud samt Cafeen. 

Aktiviteterne foregår hovedsageligt i Kolorittens åbningstid, enkelte aktiviteter og arrangementer om aftenen og i weekenden.

 

Koloritten ansatte: 

På Aktivitetscenter Koloritten er der ansat:

Aktivitetsmedarbejdere, cafekoordinator, rengøringsmedarbejder, pedel, aktivitetskoordinator og leder af Træning og Aktivitet område Øst (i daglig tale TAK øst).

Desuden fysioterapeuter og ergoterapeuter, som dels har træning på Koloritten og dels i borgernes eget hjem samt arbejdsmiljøopgaver. 

Herning Kommunes forebyggende hjemmebesøgskonsulenter har også udgangspunkt fra Koloritten.

 

Kolorittens nærmeste naboer: 

Mod Øst:
Hjemmesygeplejen, hjemmehjælpere, distriktsledere, kontormedarbejdere m.fl. har til huse i Kolorittens forlængelse i stueetagen ud mod Møllegade. 

Mod vest: 
Overfor Kolorittens indgang - på den anden side af "buen" i stue-etagen har hjælpemiddelterapeuterne kontorer.

På 1-3. sal:  Børne og familierådgivningen.