Udvalg

På Koloritten er der nedsat forskellige udvalg:

 Koordinerende udvalg:

Udvalg som koordinerer og planlægger aktiviteter og arrangementer, som involverer andre udvalg og aktivitetsgrupper.

Ud over repræsentanter fra de involverede udvalg og aktivitetsgrupper deltager et centerrådsmedlem og aktivitetskoordinator.
Desuden er der tilknyttet en repræsentant fra Caféen, hvor det giver en god mening.

Avisudvalg: 5 gange i en sæson udkommer Koloritavisen i papirform og på nettet. 

Caféudvalg: Udvalget mødes et par gange om året. Alle frivillige i Caféen deltager.

Informationsudvalg: Mødes 2 gange om året. Alle der sidder i Informationen deltager.

Julefrokostudvalg: Arrangerer årets julefrokoster. Der afholdes 2 på grund af stor deltagelse.

Annnonce-og fondsudvalg: Arbejder med at finde annoncører til Koloritavisen og Infoskærme samt søger fonde.

Åbent hus udvalg: 1 gang om året - i foråret- arrangeres en åbent hus dag, hvor man kan komme og se de forskellige aktiviteter.

 

Selvkørende udvalg:

De selvkørende udvalg vælger en formand, som kan kontaktes pr. telefon.

Arrangementsudvalg: Arrangerer forskelligt f.eks. modeshow, koncerter, foredrag mm.

Hjemmesideudvalg: Sørger for opdatering af hjemmesiden. 

Højskoleudvalg: Arrangerer sammen med personer fra Ældresagen en  foredragsrække.

Udsmykningsudvalg: Sørger for udsmykningen ved Informationen og i Caféen.

Udstillingsudvalg: Sørger for at få personer til at udsmykke væggene på Koloritten. Der er skiftende udstillinger.

Vaccinationsudvalg: Praktiske hjælpere på vaccinationsdagen.

 

Navne på medlemmer i de forskellige udvalg kan findes i årsprogrammet og på opslagstavlen.